Tercüme Edilen Evraklar

Aşağıda belirtilen belgeler için fiyat almak için lütfen bizimle irtibata geçin

TÜRKÇE BELGELER:

 • Anadolu Lisesi Diploması
 • Anadolu Teknik Lisesi Diploması
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Antrenör Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Atama (Milli Eğitim Müdürlüğü)
 • Başarı Belgesi (Üniversite)
 • Bilirkişi Raporu (Taşınmaz)
 • Bonservis
 • Borç Senedi
 • Boşanma Kararı
 • Çalışabilir Kağıdı
 • Çalışma Belgesi
 • Dekont (Banka)
 • Diploma Defteri (Üniversite)
 • Diş Tedavisi Faturası
 • Doğum Kayıt Örneği
 • Doktora Diploması
 • Durum Bildirir Raporu (Hastane)
 • Duruşma Tutanağı
 • Düzenleme Şeklinde Vekâletname
 • Eğitim Sertifikası
 • Ekokardiyografi Raporu
 • Emlak Vergisi Bina Bildirimi
 • Epikriz
 • Epikriz Formu
 • Evlenme Bildirim Formu
 • Evlenme Cüzdanı
 • Evlenme Ehliyet Belgesi
 • Evlenme Kayıt Örneği
 • Evlenme Kütüğü (Kütük Defteri Örneği)
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Kararı
 • Heyet Raporu (Hastane)
 • Hizmet Bilgisi 4A (SGK)
 • İlaç Kullanım Ve Hasta Katılım Payındann Muaf İlaç Raporu
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü Belgesi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • SGK 4B Emekli Aylık Bilgisi
 • SGK 4C Tescil Kaydı Bilgisi
 • SGK Borç Tahakkuk Cetveli
 • SGK Yurtdışı Hizmet Borçlanması
 • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK)
 • Sigortalılık Tescil Kaydı (SGK)
 • (Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle) Boşanma Kararı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık/Gelir Bağlama Kararı
 • Sürücü Belgesi
 • Tabip Odası Belgesi
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tanıma Kararı
 • Tanıma ve Tenfiz Kararı
 • Tapu Senedi
 • Tarım Sigortalı Bilgileri
 • Taşınmaza Ait Tapu Kaydı
 • Tebliğ Mazbatası
 • Tenfiz Kararı
 • Tıbbî Rapor
 • Tıp Doktoru Diploması
 • Transkript (Üniversite)
 • Transkript Belgesi
 • Türk Tabipler Birliği Belgesi
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 • Türkiye Cumhuriyeti Pasaport
 • (Türkiye’ye) Giriş Çıkış Belgesi
 • Uluslararası Aile Cüzdanı
 • Usta Öğreticilik Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • UYAP Kaydı (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 • Vekâletname
 • Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) Kararı
 • Velayetin Düzenlenmesi (Velayet Kararı)
 • Vergi Dairesi Alındısı
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi/Tanınması Kararı
 • Yargıtay İlamı
 • Yaş Tashihi Kararı
 • Yatan Hasta Epikriz
 • Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması
 • Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri
 • Zina Nedeniyle Boşanma Kararı
 • İmam-Hatip Lisesi Diploması
 • İmam-Hatip Okulu Birinci Devre Diploması
 • İş Görmezlik Belgesi
 • İşbirliği Ve Gilzlilik Sözleşmesi
 • İtiraz Hakem Heyeti Kararı
 • Onur Belgesi (Üniversite)
 • ÖSYM ÖSYS Sonuçları
 • ÖSYM YGS Sonuçları
 • Personel Nakil Bildirimi
 • Provizyon Sorgulama Sonucu (SGK)
 • Resmî Senet (Tapu)
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Kalfalık Belgesi
 • Kamu Personel Seçme Sınavı Aday Başvaru Formu
 • Kat Mülkiyeti Tapu Senedi
 • Kimlik Tespit Tutanağı
 • Kira Sözleşmesi
 • Kurs Bitirme Belgesi
 • Kurs Serifikası
 • Lisans Diploması
 • Lise Diploması
 • Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneği
 • Meslek Lisesi Diploması
 • Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Belgesi
 • Mezuniyet Not Durum Belgesi
 • Mezuniyet Transkripti
 • Mirasçılık Belgesi İstemi Kararı
 • MR İncelemesi
 • Müracaat Tutanağı (Jandarma)
 • Muvafakatname
 • Nafaka Kararı
 • Nakil Ve Defin Ruhsatı
 • Not Durum Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Ödeme Taahütnamesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Öğrenci iNot Durum Belgesi
 • Öğrenim Belgesi (Transkript)
 • Ölüm Belgesi
 • Ölüm Kayıt Örneği
 • Ölüm Tutanağı
 • Önlisans Diploması

ALMANCA BELGELER:

 • Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge
 • Abschlussurkunde (Lehrgang)
 • Abschlusszeugnis (Berufsschule)
 • Abstammungsurkunde
 • Änderungsbescheid über Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
 • Anmeldebestätigung (Meldebehörde)
 • Anmeldebestätigung (Schule)
 • Ansässigkeitsbescheinigung
 • Ärztliche Bescheinigung
 • Ärztlicher Bericht
 • Attest
 • Aufenthaltsbescheinigung
 • Aufenthaltstitel
 • Ausbildungsplan (Weiterbildung)
 • Auszug aus dem Register EStA
 • Bachelor-Urkunde
 • Behördenauskunft nach Bundesmeldegesetz (BMG)
 • Bescheid über die Gleichwertigkeit nach §4 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz §40a Handwerksordnung
 • Bescheinigung (über die Aushändigung der Einbürgerungsurkunde)
 • Bescheinigung gemäß Staatsangehörigkeitsgesetz über das Nichtbestehender deutschen Staatsangehörigkeit
 • Bescheinigung nach §46 Abs. 1 des Zivildienstgesetzes
 • Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung
 • Bescheinigung über die Erstattung einer Anzeige
 • Bescheinigung über die Erstattung einer Meldung
 • Bescheinigung über erbrachte Leistungen (Universität)
 • Bestätigung über den Einzug deutscher Ausweispapiere
 • Bestellung (eines Betreuers)
 • Bewilligungsbescheid (Arbeitslosengeld)
 • Diploma Supplement (Master of Science)
 • Diplom-Urkunde (Fachhochschule)
 • Ehefähigkeitszeugnis
 • Einbürgerungsurkunde
 • Einbürgerungszusicherung
 • Einfache Meldebescheinigung gemäß §18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
 • Entgeltabrechnung
 • Entlassungsbrief (Krankenhaus)
 • Erweitert Meldebescheinigung gemäß §18 Abs. 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
 • Erweiterte Meldebescheinigung
 • Geburtenregister
 • Geburtsurkunde
 • Gemeinschaftlicher Erbschein
 • (Gerichtliche) Mitteilung
 • Gewerbeanmeldung
 • Grundbuch (Bestandsverzeichnis)
 • (Gerichtliche) Mitteilung
 • Heiratsurkunde
 • Kaufvertrag
 • Laborbefund
 • Lohn-/Gehaltsabrechnung
 • Lohnabrechnung
 • Meldebestätigung
 • Negativbescheinigung (Staatsangehörigkeit)
 • Niederschrift über die Anhörung gemäß Asylgesetz
 • Patientenbericht (Krankenhaus)
 • Personalausweis
 • Prüfungszeugnis (Berufsausbildung)
 • Reisepass
 • Rentenbezugsbescheinigung
 • Scheidungsbeschluss (Ehescheidung)
 • Scheidungsurteil (Ehescheidung)
 • Schwerbehindertenausweis
 • Sitzungsprotokoll (Ehescheidung)
 • Staatsangehörigkeitsausweis
 • Studienplan (Universität)
 • Studienverlaufstranscript
 • Teilnahmebescheinigung (Lehrgang)
 • Urkunde Bachelor of Arts (B.A.)
 • Urkunde über die Anerkennung der Vaterschaft mit Zustimmungserklärung
 • Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung
 • Urkunde über die gemeinsame elterliche Sorge
 • Verdienstabrechnung
 • Versicherungsverlauf (Deutsche Rentenversicherung)
 • Vollmacht
 • Vorsorgevollmacht
 • Zertifikat (Weiterbildung)
 • Zeugnis (Grundschule)
 • Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife
 • Zeugnis der staatlichen Pflichtfachprüfung (Justizprüfungsamt)
 • Zwischenzeugnis (Arbeitszeugnis)
Menü
WhatsApp WhatsApp Mesaj / Evrak Gönder